Vastgoed: brandveiligheid prioriteit bij renovaties

Ik heb ooit een keer brand op mijn schip gehad, waardoor ik ternauwernood aan de dood ontsnapt ben. Het laat me na al die jaren nog niet koud hoe snel en verwoestend vuur kan zijn.

Brandveiligheid

Daarom vind ik brandveiligheid een belangrijk onderwerp. Natuurlijk in de eerste plaats om de huurders te beschermen, maar ook om te voorkomen dat er flinke schade ontstaat waarbij monumentale waarden of zelfs het hele monument verloren kan gaan. Daarom is het belangrijk dat renovatie maatwerk is om de juiste brandpreventiemaatregelen te treffen.

De wetgeving voor brandveiligheid van gebouwen is beschreven in het Bouwbesluit. Het doel van het Bouwbesluit is dat mensen in het gebouw veilig moeten kunnen vluchten. En dat de brand niet mag overslaan naar naastgelegen panden. Het Bouwbesluit richt zich echter niet op het voorkomen van schade: bescherming van monumentale waarden is dan ook niet in het Bouwbesluit geregeld.

Monumentale gebouwen met hun soms verouderde bouwmaterialen en unieke architectonische kenmerken, vormen duidelijke uitdagingen als het gaat om brandveiligheid. Veel van deze constructies zijn gebouwd voordat de moderne brandveiligheidsnormen waren vastgesteld, waardoor ze gevoeliger zijn voor snelle branduitbreiding. Bovendien maken de ingewikkelde ontwerpen en de historische betekenis van deze gebouwen het noodzakelijk om brandpreventiemaatregelen te nemen die zowel effectief als gevoelig zijn voor het behoud van de constructie.

Creativiteit

Bij verbouwing of herbestemming van een monument moet de verantwoordelijke partij natuurlijk voldoen aan de functionele eisen van het Bouwbesluit. De opgelegde bouwkundige en installatietechnische maatregelen kunnen echter op gespannen voet staan met de monumentale waarden. In andere situaties is het juist zinvol om extra preventiemaatregelen te treffen. Bijvoorbeeld om een heel bijzonder interieur te beschermen. Het nemen van de juiste preventiemaatregelen vraagt om maatwerk en inzicht in de monumentale waarden. Om te voldoen aan het Bouwbesluit én de gevolgen voor de monumentale waarden tot een aanvaardbaar minimum te beperken, is soms enige creativiteit nodig. Alternatieve maatregelen kunnen dan een oplossing zijn om toch het vereiste brandveiligheidsniveau te behalen.

Voordat brandveiligheidsmaatregelen worden geïmplementeerd, is het van cruciaal belang om de specifieke risico’s te begrijpen waarmee historische monumenten worden geconfronteerd. De aanwezigheid van brandbare materialen, verouderde elektrische systemen en beperkte toegankelijkheid voor hulpverleners zijn veelvoorkomende factoren die de kwetsbaarheid van deze constructies vergroten.

Vroegtijdige detectie is van cruciaal belang om escalatie van branden te voorkomen. Het installeren van de modernste branddetectiesystemen, waaronder rookmelders en hittesensoren, helpt potentiële bedreigingen vanaf het begin te identificeren.

Daarnaast zijn brandblusapparaten en blusdekens cruciaal om snel te kunnen reageren mocht de vlam letterlijk in de pan slaan. Het is een kleine investering, maar kan zoveel ellende besparen.

Ik kan echter niet genoeg benadrukken hoe belangrijk detectie is. Vorig jaar had ik een huurwissel en ontdekte dat de batterijen uit de rookmelder waren gehaald. Navraag leerde me dat de huurder die eruit had gedaan omdat de brandmelder piepte en een nieuwe batterij was wel drie euro. Onbegrijpelijk.

Ik schrijf op het snijvlak van ondernemen en beleggen in vastgoed. Als CEO van NHVP ben ik dagelijks betrokken bij alle aspecten van vastgoed beleggingen in Nederland. Wil je meer weten over mogelijkheden om te beleggen in vastgoed, neem dan vooral even contact met me op.

Fred Krautwurst
NHVP BV

Onze brochure aanvragen

Vraag nu onze brochure aan voor het Monumentaal Vastgoed Fonds

Cookies

Om u de beste ervaring te kunnen geven, maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wilt u meer informatie? Klik dan hier.