Vastgoed: een 11-stappenplan als oplossing voor de wooncrisis

Het is makkelijk om tegen beleid aan te trappen als je zelf niet aan het roer staat. Vandaar dat ik in dit artikel een 11-stappenplan opwerp om de wooncrisis binnen 5 jaar op te lossen. Het oplossen van de wooncrisis vereist een multidimensionale aanpak en de implementatie van diverse maatregelen op verschillende niveaus.

Betaalbare huurwoningen

Stop met ontmoedigen van ondernemerschap en stimuleer de bouw van betaalbare huurwoningen door subsidies, belastingvoordelen of andere financiële prikkels voor ontwikkelaars die zich richten op het bouwen van woningen met lagere huurprijzen.

Herbestemming van leegstaande gebouwen

Stop met het verschuilen achter bestemmingsplannen. Geef ontwikkelaars meer ruimte om leegstaande gebouwen te herbestemmen voor huisvesting. Dit kan onder andere oude kantoorgebouwen, fabrieken of winkelpanden betreffen.

Stimulering van duurzame en modulaire bouw

Stop met het tegengaan van out-of-the-box oplossingen. Moedig duurzame bouwmethoden aan, zoals modulaire woningbouw, om de bouwtijd te verkorten en de kosten te verlagen. Iedere tuin van meer dan 100 m2 mag een modulaire tiny house plaatsen waar twee mensen zich mogen inschrijven voor de komende 10 jaar.

Woningdelen en co-housing

Stop met een maximum aantal mensen per woning. Stimuleer initiatieven voor woningdelen en co-housing om de beschikbare woonruimte efficiënter te benutten en de kosten voor individuele bewoners te verlagen. Beloon ouderen die een gedeelte van hun – vaak te grote – woning willen delen met jongeren (die dan meteen een oogje in het zeil kunnen houden).

Financiële ondersteuning voor huurders

Stop met het reguleren van de huurprijzen. Dit ontmoedigd investeerders. Implementeer In plaats daarvan programma’s om huurders financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van huursubsidies voor lage-inkomensgezinnen.

Bevordering van eigendomsbezit

Stop met het uitmelken van Box-3 vermogen. Over al het geld dat zich in deze box bevindt, is namelijk al ooit belasting betaald! Faciliteer in plaats daarvan programma’s die het voor mensen gemakkelijker maken om een eigen woning te kopen, bijvoorbeeld door belastingvoordelen of gunstige leningsvoorwaarden.

Ondersteuning voor kwetsbare groepen

Stop met regeldrift met betrekking tot daklozen, arbeidsmigranten, vluchtelingen en mensen met een laag inkomen. Sta toe dat deze integreren in huizen van mensen en geef hiervoor subsidie in plaats van limieten per woning. Dat is niet alleen beter voor de samenleving maar ook voor de huurders en verhuurders.

Stimuleer nieuwe woningen

Stop met maandenlange trajecten voor omgevingsvergunningen. Stimuleer de bouw van nieuwe woningen door het vereenvoudigen van vergunningen en het beschikbaar stellen van financiële prikkels voor bouwprojecten. Maximaal 6 weken voor een vergunning.

Stimuleer splitsing van woningen

Stop met het tegenwerken van woning vermeerderen en het hanteren van parkeernormen als leidraad voor splitsingsmogelijkheden. Moedig de ontwikkeling van innovatieve oplossingen aan die de woonruimte efficiënter gebruiken.

Ronde tafelgesprekken

Stop met opleggen van ongewenste regels. Het is essentieel om de betrokkenheid van belanghebbenden, waaronder lokale overheden, ontwikkelaars, huurdersorganisaties en gemeenschappen, te waarborgen om effectieve oplossingen te vinden. Breng ze regelmatig bij elkaar tijdens events.

Bijdrage in rente

Stop met afwachten totdat de rente weer daalt. Help ontwikkelaars door een (tijdelijke) bijdrage in de rente voor nieuwe projecten. Hoe lager de rente, hoe groter het rendement, hoe meer er gebouwd gaat worden.

Deze 11 maatregelen kunnen samen een holistische benadering vormen om de wooncrisis aan te pakken. Wel is het belangrijk dat deze maatregelen worden afgestemd op de specifieke behoeften en omstandigheden van de betreffende regio. Noord-Brabant heeft andere problematiek dan bijvoorbeeld Amsterdam.

Ik schrijf op het snijvlak van ondernemen en beleggen in vastgoed. Als CEO van NHVP ben ik dagelijks betrokken bij alle aspecten van vastgoed beleggingen in Nederland. Wil je meer weten over mogelijkheden om te beleggen in vastgoed, neem dan vooral even contact met me op.

Fred Krautwurst

NHVP BV

Onze brochure aanvragen

Vraag nu onze brochure aan voor het Monumentaal Vastgoed Fonds

Cookies

Om u de beste ervaring te kunnen geven, maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wilt u meer informatie? Klik dan hier.