Vastgoed: waarom vroeger alles beter was…

Wonen blijft voorpaginanieuws. Het is een van de grootste uitdagingen in de komende periode. Er is een groot tekort. Ik zie dagelijks oproepen van wanhopige huurders die tussen wal en schip vallen. Er is te strenge en onnodige regelgeving en het bestuursapparaat werkt te langzaam. Is dit uniek voor nu? Ik wil graag daarvoor even terug in de geschiedenis.

Na de verpletterende impact van de Tweede Wereldoorlog begon Nederland aan een periode van wederopbouw en economische groei. Een van de sectoren die aanzienlijk heeft bijgedragen aan deze heropleving is de vastgoedmarkt. In de decennia na de oorlog heeft het onroerend goed in Nederland een opmerkelijke waardestijging doorgemaakt, gedreven door verschillende factoren.

Economische groei en stabiliteit

Direct na de oorlog herstelde Nederland zich snel van de materiële schade en economische ontwrichting. Het Marshallplan, een financiële hulp van de Verenigde Staten, speelde een cruciale rol bij het herstel van de Nederlandse economie. De groeiende economische stabiliteit had een positieve invloed op de vastgoedmarkt, waarbij investeerders en burgers vertrouwen kregen in de waarde van onroerend goed.

De verstedelijking in Nederland nam toe na de oorlog, waardoor steden aantrekkelijker werden voor investeringen. De ontwikkeling van infrastructuur, zoals snelwegen en openbaar vervoer, verbeterde de bereikbaarheid van stedelijke gebieden, wat de waarde van onroerend goed in deze regio’s verder deed stijgen.

Rentestanden en financieringsmogelijkheden

De rentestanden na de oorlog waren over het algemeen laag, wat gunstig was voor vastgoedinvesteringen. Lage rentetarieven maakten het voor particulieren en bedrijven makkelijker om hypotheken af te sluiten en investeringen in onroerend goed te financieren. Deze gunstige financieringsmogelijkheden droegen bij aan de toename van vastgoedtransacties en waardestijgingen.

De periode na de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland getransformeerd en de vastgoedmarkt heeft hierin een cruciale rol gespeeld. De combinatie van economische groei, bevolkingsgroei, gunstige rentetarieven, stedelijke ontwikkeling en renovatie heeft geleid tot een indrukwekkende waardestijging van onroerend goed in Nederland.

Conclusie

Deze historische context biedt inzicht in de factoren die de vastgoedmarkt hebben gevormd en laat zien waar het huidige beleid faalt. Het was in die tijd namelijk een kwestie van schouders eronder, met zijn allen. Dat is nu anders. Er zijn politieke ego’s en ambtelijke barrières waardoor bedrijven en mensen die kunnen en willen helpen worden ontmoedigd of zelfs worden weggejaagd.

Willen we zorgen dat iedereen in Nederland kan wonen, zal het echt anders moeten. Ik hoop dat er een Minister van Wonen opstaat die echt verstand van zaken heeft en gelooft in marktwerking. Splitsen moet eenvoudiger kunnen. Bestemmingsplannen moeten versimpelen. Ambtenaren moeten hun prioriteiten op een rij zetten en gewoon sneller besluiten nemen in plaats van vergaderen om het vergaderen. Als de vastgoedmarkt net zo gaat draaien als na de tweede wereldoorlog, heeft iedereen binnen tien jaar een huis en een thuis in Nederland. Het is een kwestie van puinruimen, mouwen opstropen en bouwen.

Ik schrijf op het snijvlak van ondernemen en beleggen in vastgoed. Als CEO van NHVP ben ik dagelijks betrokken bij alle aspecten van vastgoed beleggingen in Nederland. Wil je meer weten over mogelijkheden om te beleggen in vastgoed, neem dan vooral even contact met me op.

Fred Krautwurst

NHVP BV

Onze brochure aanvragen

Vraag nu onze brochure aan voor het Monumentaal Vastgoed Fonds

Cookies

Om u de beste ervaring te kunnen geven, maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wilt u meer informatie? Klik dan hier.