Vastgoed: wat is het verschil tussen WOZ-waarde, Marktwaarde en Leegwaarde?

In de wereld van onroerend goed komen verschillende termen voor die vaak verward worden, zoals de WOZ-waarde, marktwaarde en leegwaarde. Het is cruciaal om het onderscheid tussen deze begrippen te begrijpen, omdat ze allemaal verschillende doelen dienen en invloed hebben op diverse aspecten van vastgoedtransacties en belastingen.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde, afgeleid van de Wet Waardering Onroerende Zaken, vertegenwoordigt de geschatte waarde van een woning of pand op een specifiek moment, doorgaans op 1 januari van het voorgaande jaar. De gemeente bepaalt deze waarde jaarlijks en gebruikt hiervoor onder andere verkoopprijzen van vergelijkbare panden in de buurt. De WOZ-waarde vormt de basis voor verschillende belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), waterschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Het doel is om een eerlijke basis te bieden voor belastingheffing en is niet direct gerelateerd aan de actuele marktwaarde.

Marktwaarde

De marktwaarde (in verhuurde staat) daarentegen weerspiegelt de prijs die een woning of pand waarschijnlijk zal opbrengen bij verkoop op een specifiek moment. Dit bedrag wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de locatie, grootte, staat van onderhoud en de huidige vraag en aanbod op de vastgoedmarkt. In tegenstelling tot de WOZ-waarde, wordt de marktwaarde niet vastgesteld door de overheid, maar door professionele taxateurs of makelaars.

Leegwaarde

De leegwaarde van onroerend goed is een specifieke term die verwijst naar de waarde van een pand of terrein wanneer het niet in gebruik is, ofwel leegstaat. Dit kan relevant zijn bij het bepalen van bijvoorbeeld verzekeringspremies of wanneer er sprake is van leegstand tijdens een taxatie. De leegwaarde verschilt van de marktwaarde, omdat bij leegwaarde geen rekening wordt gehouden met huurinkomsten of andere opbrengsten die het pand zou kunnen genereren wanneer het volledig in gebruik is. Het biedt een inzicht in de intrinsieke waarde van het onroerend goed zonder externe factoren.

Hoewel deze drie waarderingen allemaal betrekking hebben op de waarde van onroerend goed, dienen ze verschillende doelen en worden ze in verschillende contexten gebruikt. De WOZ-waarde heeft voornamelijk betrekking op belastingheffingen, de marktwaarde op transacties en hypotheken, en de leegwaarde op de intrinsieke waarde van het onroerend goed zonder rekening te houden met externe factoren. Een helder begrip van deze termen helpt (nieuwe) ondernemers en beleggers  om weloverwogen beslissingen te nemen in de complexe wereld van onroerend goed.

Ik schrijf op het snijvlak van ondernemen en beleggen in vastgoed. Als CEO van NHVP ben ik dagelijks betrokken bij alle aspecten van vastgoed beleggingen in Nederland. Wil je meer weten over mogelijkheden om te beleggen in vastgoed, neem dan vooral even contact met me op.

Fred Krautwurst
NHVP BV

Onze brochure aanvragen

Vraag nu onze brochure aan voor het Monumentaal Vastgoed Fonds

Cookies

Om u de beste ervaring te kunnen geven, maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wilt u meer informatie? Klik dan hier.